دستگیره پلاک و تجهیزات درب ساختمان ، تجهیزات کابینت

دستگیره در،دستگیره رزت

قفل بدنه قفلیار جعبه یک عددی 

      حداقل سفارش 3 جعبه

         هرعدد 24،700 تومان

 36 عدد به بالا هر عدد 24،200تومان

 اعتباری ده روزه هر عدد25،400 تومان

 اعتباری ........  هر عدد 26،700 تومان

قفل جیاطی رجبی کد6624A

      حداقل سفارش 3 جعبه

         هرعدد 80،200 تومان

 24 عدد به بالا هر عدد 76،775 تومان

 اعتباری ده روزه هر عدد82،400 تومان

 اعتباری ........  هر عدد 86،700 تومان

دستگیره درکد762زیتونی جعبه1عددی

      حداقل سفارش 3 جعبه

        هر عدد 58،500 تومان

20جعبه به بالا هر عدد 57،000 تومان

اعتباری ده روزه هر عدد 60،000 تومان

اعتباری ........  هر عدد 63،200 تومان

دستگیره تک پیچ ورودی جعبه12عددی  

      حداقل سفارش 1 جعبه

    قیمت پایه هرعدد 13،000 تومان

هرجعبه شامل 12عدد  156،000  تومان

12جعبه به بالا هرجعبه 122،100  تومان

اعتباری ده روزه هرجعبه159،600تومان

اعتباری ........هرجعبه 168،000 تومان

دستگیره کابینت کد 200

سایز 128 هرعدد 4،600 تومان

6جعبه به بالا هر عدد 4،376 تومان

اعتباری ده روزه هرعدد4،730 تومان

اعتباری ...........هرعدد 4،980تومان

تفاوت سایز128و160: 400 تومان

تفاوت سایز160و192: 500 تومان

دستگیره درکد1100کرم جعبه2عددی

      حداقل سفارش 2 جعبه

قیمت پایه هرعدد 33،500 تومان

هر جعبه  شامل 2 عدد  67،000 تومان

20جعبه به بالا هر جعبه 65،300 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه68،800 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 72،400 تومان

قفل دو پله کمدی رجبی 12 عددی

      حداقل سفارش 1 جعبه

     پایه هرعدد 24،600 تومان

         هرجعبه 295،200 تومان

 10 جعبه به بالا  283،050 تومان

 اعتباری ده روزه هرجعبه303،600تومان

 اعتباری ........  هر جعبه319،200تومان

قلاب لباس کد3069زیتونی جعبه 5عددی

فروش بصورت سفارشی تحویل 5 روزه

      حداقل سفارش 1 جعیه

قیمت پایه هرعدد 20،000 تومان

هر جعبه  شامل 5 عدد 100،000 تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه102،500تومان

اعتباری ........  هر جعبه 108،000تومان

برای عضویت در خبرنامه ، لطفا ثبت نام کنید.