دستگیره پلاک و تجهیزات درب ساختمان ، تجهیزات کابینت