دستگیره پلاک و تجهیزات درب ساختمان ، تجهیزات کابینت

دستگیره در کد 462 کرم خش

 • خرید1عدد و بالاتر 339,000ریال
 • خرید20عدد و بالاتر 
 • ارسال از پست: 301,700ریال
 • ارسال از باربری : 279،500ریال
 •  خرید 120 عدد و بالاتر
 • بدون جعبه و پیچ و مهره
 • ارسال از باربری : 264،500ریال

مشاهده جزئیات

قفلهای بدنه درب

قفل بدنه قفلیار

 • خرید1 عدد و بالاتر141،000 ریال
 • خرید36 عدد و بالاتر 
 • ارسال از پست  : 128،800 ریال
 • ارسال ازباربری  : 112،900 ریال
 • بدون جعبه و ارسال از باربری : 
 • 109،000ریال

دستگیره در کد 1100 کرم 

 • خرید1عدد و بالاتر 229,000ریال
 • خرید40عدد و بالاتر 
 • ارسال از پست: 205,800ریال
 • ارسال از باربری :  189،300ریال
 •  خرید 200 عدد و بالاتر
 • بدون جعبه و پیچ و مهره
 • ارسال از باربری : 159،000ریال

دستگیره در کد 314 کرم خش

 • خرید1عدد و بالاتر 229,000ریال
 • خرید40عدد و بالاتر 
 • ارسال از پست: 205,800ریال
 • ارسال از باربری : 189،300ریال
 •  خرید 200 عدد و بالاتر
 • بدون جعبه و پیچ و مهره: 
 • ارسال از باربری : 179،800ریال

دستگیره در کد 762 زیتونی

 • خرید1عدد و بالاتر 406,000ریال
 • خرید20عدد و بالاتر 
 •  ارسال از پست :  351,700ریال
 • ارسال از باربری : 329،500ریال
  •  خرید 120 عدد و بالاتر
  • بدون جعبه و پیچ ومهره:
  •  ارسال از باربری: 314،500ریال

دستگیره تک پیچ ورودی خالدار کرم

 • خرید1عدد و بالاتر112،000 ریال
 • خرید12 عدد و بالاتر 
 • ارسال از پست  ، 99،400 ریال
 • خرید 144 عدد و بالاتر 
 • ارسال از باربری ، 83،900ریال

قفل دو پله کمدی رجبی

 • خرید1عدد و بالاتر149،000 ریال
 • خرید12 عدد و بالاتر 
 • ارسال از پست  ، 131،900 ریال
 • ارسال از باربری ، 126،900ریال
 • .

قفل حیاطی 6624A رجبی

 • خرید1عدد و بالاتر616،000 ریال
 • خرید24 عدد و بالاتر 
 • ارسال از پست  ، 548،400 ریال
 • ارسال از باربری ، 530،100ریال
 • .

دستگیره کابینت کد 104 کرم

 • خرید40 عدد و بالاتر58،900ریال
 • خرید 240عدد و بالاتر 
 • ارسال از باربری : 54،800 ریال
 • .
 • .

برای عضویت در خبرنامه ، لطفا ثبت نام کنید.