دستگیره پلاک و تجهیزات درب ساختمان ، تجهیزات کابینت

0.00 (0 امتیاز)

فروش بصورت سفارشی تحویل 10 روزه

    حداقل سفارش 1 جعیه

    قیمت پایه هرعدد 13،528 تومان

هرجعبه شامل300عدد4،058،400تومان

اعتباری .......هرجعبه 4،500،000تومان

0.00 (0 امتیاز)

      حداقل سفارش 1 جعبه

  قیمت پایه هرعدد 820 تومان

هر جعبه شامل 100 عدد82،000تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه85،000 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 89،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      حداقل سفارش 1 جعبه

قیمت پایه هرعدد 14،500 تومان

هرجعبه شامل 25عدد362،500تومان

12جعبه به بالا هرجعبه 354،000تومان

اعتباری ده روزه هرجعبه372،500تومان

اعتباری ........ هرجعبه 392،500تومان

0.00 (0 امتیاز)

    حداقل سفارش 1 جعبه

 قیمت پایه هرعدد 12،800 تومان

هر جعبه شامل 40 عدد512،000 تومان

10جعبه به بالا هرجعبه 497،800 تومان

اعتباری ده روزه هرجعبه524،000 تومان

اعتباری ........ هرجعبه 552،000 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      حداقل سفارش 1 جعبه

  قیمت پایه هرعدد 820 تومان

هر جعبه شامل 100 عدد82،000تومان

اعتباری ده روزه هر جعبه85،000 تومان

اعتباری ........  هر جعبه 89،400 تومان

فیلتر قیمت


0 30000000 0 ریال تا 30000000ریال

فیلتر تولید کنندگان

آماده ارسال یا سفارشی

مشخصه اصلی دستگیره

رنگ