دستگیره پلاک و تجهیزات درب ساختمان ، تجهیزات کابینت

0.00 (0 امتیاز)

      حداقل سفارش 1 جعبه

      قیمت  پایه  هرعدد 11،700 تومان

  144عدد به بالا هرعدد 10،663 تومان

هرجعبه شامل 12عدد  140،400 تومان

12جعبه به بالا هر جعبه 127،951 تومان

اعتباری ده روزه هرجعبه145،200 تومان

اعتباری ........هرجعبه 152،400 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      حداقل سفارش 1 جعبه

   قیمت  پایه  هر عدد  14،100 تومان

144 عدد به بالا هرعدد 12،784 تومان

هرجعبه شامل 12عدد  169،200  تومان

12جعبه به بالا هرجعبه 153،412 تومان

اعتباری ده روزه هرجعبه174،000 تومان

اعتباری ........هرجعبه 182،880 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      حداقل سفارش 1 جعبه

   قیمت  پایه   هر  عدد 14،100 تومان

144 عدد به بالا هر عدد 12،784 تومان 

هرجعبه شامل 12عدد  169،200  تومان

12جعبه به بالا هرجعبه 153،412 تومان

اعتباری ده روزه هرجعبه174،000 تومان

اعتباری ........هرجعبه 182،880 تومان

0.00 (0 امتیاز)

      حداقل سفارش 1 جعبه

  قیمت  پایه   هر عدد  13،000 تومان

144عدد به بالا هر عدد 11،7230 تومان 

هرجعبه شامل 12عدد  156،000  تومان

12جعبه به بالا هرجعبه 140،671  تومان

اعتباری ده روزه هرجعبه159،600تومان

اعتباری ........هرجعبه 168،000 تومان

فیلتر قیمت


0 30000000 0 ریال تا 30000000ریال

فیلتر تولید کنندگان

آماده ارسال یا سفارشی

رنگ

مشخصه اصلی تک پیچ ورودی